Profile

sohocmattroi

"Số Học Mặt Trời là công cụ giúp bạn đào sâu ý nghĩa của cuộc sống, giúp bạn hiểu được "con tim" muốn điều gì nhất, khát khao điều gì; giúp bạn nhận diện và khẳng định lại được chính sức mạ"

sohocmattroi Offline

Private message

Profile

Name:

sohocmattroi

Gender:

Female

Age:

23

Location:

Hồ Chí Minh

Joined:

21 September 2021

Last visit:

21 September 2021 12:37

Played:

0

Comments:

0

Profile comments