Profile

manufacturingdx

"Manufacturing DX cung cấp những giải pháp chuyển đổi số mới nhất từ HPE cho doanh nghiệp sản xuất, giúp cải tiến quy trình vận hành và hiệu quả sản xuất tối đa"

manufacturingdx Offline

Private message

Profile

Name:

Manufacturing DX by HPE

Gender:

Location:

Tầng 5, 16Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường DaKa

Joined:

12 April 2021

Last visit:

12 April 2021 07:16

Played:

0

Comments:

0

Profile comments